Skip to content
Home » Local Storage Session Storage Và Cookies

Local Storage Session Storage Và Cookies

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

local storage session storage and cookies

+++++++++++++++++++++++ Updating +++++++++++++++++++++++++++++++++

Từ khoá người dùng tìm kiếm: local storage session storage and cookies Session storage vs local storage, So sánh cookie và local storage, Session Storage là gì, Session storage JavaScript, sessionStorage, sessionStorage W3Schools, Cookie storage, Session storage react

Chuyên mục: Top 90 Local Storage Session Storage And Cookies

Javascript Cookies Vs Local Storage Vs Session Storage

What Is Difference Between Local Storage And Session Storage And Cookies?

Có sự khác biệt nào giữa local storage, sessionStorage và cookies?

Trong lĩnh vực phát triển web, việc lưu trữ thông tin trên trình duyệt là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa local storage, sessionStorage và cookies, cùng với các ưu điểm và nhược điểm của chúng.

1. Local Storage:
Local storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ ở dạng key-value trong local storage, và có thể được truy cập lại sau khi trình duyệt được khởi động lại hay kể cả sau khi máy tính được tắt đi.
Ưu điểm:
– Không có thời hạn hết hạn: Dữ liệu lưu trữ trong local storage không bị ảnh hưởng bởi thời gian vì nó không có hạn chế thời gian.
– Lưu trữ lượng lớn dữ liệu: Local storage có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu lên đến 5MB (tùy thuộc vào trình duyệt).
Nhược điểm:
– Chỉ lưu trữ trên một trang web: Local storage chỉ lưu trữ dữ liệu cho một trang web cụ thể, do đó dữ liệu không thể chia sẻ giữa các trang web khác.
– Dữ liệu không được mã hóa: Dữ liệu trong local storage không được mã hóa, điều này có thể gây nguy hiểm nếu dữ liệu nhạy cảm bị lưu trữ.

2. Session Storage:
Session storage cũng là một phương thức lưu trữ thông tin trên trình duyệt, nhưng dữ liệu chỉ tồn tại trong thành phần session của trình duyệt và không được lưu trữ nếu session kết thúc hoặc trình duyệt được đóng lại.
Ưu điểm:
– Dữ liệu lưu trữ chỉ tồn tại trong một session: Session storage không lưu trữ dữ liệu qua nhiều phiên làm việc, mà chỉ lưu persisten dữ liệu trong một session duy nhất.
– An toàn hơn so với cookies: Dữ liệu trong session storage không được gửi qua mạng, điều này giúp giảm rủi ro bị tấn công từ mạng.
Nhược điểm:
– Dữ liệu bị mất khi session kết thúc: Khi session kết thúc hoặc trình duyệt được đóng, dữ liệu trong session storage sẽ bị mất, không thể truy cập lại.
– Chỉ lưu trữ trên một trang web: Giống như local storage, session storage cũng chỉ lưu trữ dữ liệu cho một trang web cụ thể.

3. Cookies:
Cookies là một phương thức lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, thông qua việc gửi các cookie từ server đến trình duyệt và lưu trữ trên máy tính của người dùng.
Ưu điểm:
– Lưu trữ trên nhiều trang web: Cookies có thể được chia sẻ và sử dụng trên nhiều trang web, do đó dữ liệu có thể được truy cập từ nhiều trang web khác nhau.
– Hỗ trợ mã hóa dữ liệu: Cookies hỗ trợ mã hóa dữ liệu, giúp bảo mật thông tin người dùng.
– Hạn chế hết hạn: Cookies có thể được thiết lập với một hạn chế hết hạn cụ thể, do đó dữ liệu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian xác định.
Nhược điểm:
– Kích thước giới hạn: Cookies chỉ có thể lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu, với giới hạn khoảng 4KB.
– Gửi qua mạng: Dữ liệu trong cookies được gửi qua mạng từ server đến trình duyệt, gây nguy cơ cho việc mất thông tin hoặc tấn công từ mạng.

FAQs:

Q: Local storage, sessionStorage và cookies khác nhau như thế nào?
A: Local storage và sessionStorage lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt, trong khi cookies lưu trữ thông qua việc gửi từ server đến trình duyệt và lưu trữ trên máy tính người dùng. Local storage và sessionStorage có thời hạn tồn tại dài hơn và lưu trữ lượng lớn hơn so với cookies.

Q: Làm thế nào để truy cập vào local storage, sessionStorage và cookies trong JavaScript?
A: Đối với local storage và sessionStorage, ta có thể sử dụng các phương thức setItem(), getItem() và removeItem(), trong khi đối với cookies, ta sử dụng document.cookie để truy cập dữ liệu.

Q: Local storage và sessionStorage có an toàn không?
A: Dữ liệu trong local storage và sessionStorage không được mã hóa, điều này có thể gây nguy hiểm nếu dữ liệu nhạy cảm bị lưu trữ. Vì vậy, cần kiểm soát và không lưu trữ các thông tin nhạy cảm trong hai phương thức này.

Q: Cookies có thể bị xóa đi không?
A: Cookies có thể bị xóa đi hoặc hết hạn khi hết thời gian thiết lập từ server. Người dùng cũng có thể xóa cookies thủ công thông qua trình duyệt.

What Is Session Storage And Local Storage?

Session storage và local storage là hai phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web mà chúng ta có thể sử dụng để giữ lại thông tin quan trọng của người dùng trong quá trình sử dụng ứng dụng web. Tuy cùng là lưu trữ dữ liệu nhưng hai phương pháp này có mục đích sử dụng và cách hoạt động khác nhau.

Session storage là một loại lưu trữ dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình session của người dùng. Mỗi khi một trang web được tải, một session mới sẽ được tạo ra và session storage sẽ được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến session đó. Session storage chỉ tồn tại trong thời gian tồn tại của session, nghĩa là khi người dùng đóng trình duyệt hoặc trang web, dữ liệu trong session storage sẽ bị xoá đi. Điều này có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong session storage chỉ có thể truy cập và sử dụng trong một session duy nhất.

Local storage, tương tự như session storage, cũng dùng để lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web. Tuy nhiên, local storage có thời gian tồn tại lâu hơn. Dữ liệu trong local storage sẽ tồn tại cho đến khi người dùng tự xóa nó bằng cách xóa lịch sử trình duyệt hoặc thông qua mã JavaScript. Do đó, dữ liệu trong local storage có thể được sử dụng bất kỳ khi nào người dùng truy cập vào trang web, và nó không bị xoá đi khi người dùng đóng trình duyệt.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa session storage và local storage là phạm vi truy cập. Dữ liệu trong session storage chỉ có thể truy cập từ cùng một tab hoặc cửa sổ trình duyệt mà nó được tạo ra. Trong khi đó, dữ liệu trong local storage có thể truy cập từ các tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác nhau trong cùng một trình duyệt.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến session storage và local storage:

1. Tại sao chúng ta cần sử dụng session storage và local storage?
– Chúng ta có thể sử dụng session storage và local storage để lưu trữ thông tin của người dùng, như tên người dùng, giỏ hàng, cài đặt cá nhân…Điều này giúp chúng ta giữ lại thông tin quan trọng và phục hồi dễ dàng trong quá trình sử dụng ứng dụng web.

2. Tôi phải làm gì để sử dụng session storage và local storage trong trang web của mình?
– Để sử dụng session storage và local storage trong trang web của bạn, bạn cần sử dụng JavaScript. Có các phương thức như `sessionStorage.setItem()`, `sessionStorage.getItem()`, `localStorage.setItem()` và `localStorage.getItem()` để thực hiện các thao tác lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

3. Phạm vi truy cập của session storage và local storage khác nhau như thế nào?
– Session storage chỉ có thể truy cập từ cùng một tab hoặc cửa sổ trình duyệt, trong khi local storage có thể truy cập từ các tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác nhau.

4. Session storage và local storage sử dụng bộ nhớ như thế nào?
– Session storage và local storage sử dụng bộ nhớ của trình duyệt để lưu trữ dữ liệu. Mỗi nguồn lưu trữ có giới hạn về kích thước, ví dụ như session storage thường có giới hạn từ 5MB đến 10MB, trong khi local storage có thể lưu trữ từ 5MB đến 10GB.

5. Dữ liệu trong local storage có được chia sẻ giữa các trang web khác nhau không?
– Không, dữ liệu trong local storage không được chia sẻ giữa các trang web khác nhau. Mỗi trang web sẽ có một local storage riêng của nó.

Tóm lại, session storage và local storage là hai phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web giúp chúng ta giữ lại thông tin người dùng. Sử dụng cẩn thận và hiểu rõ về cách hoạt động của chúng sẽ giúp ta tận dụng tối đa những ưu điểm mà hai phương pháp này mang lại trong quá trình phát triển ứng dụng web.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Session Storage Vs Local Storage

Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về hai phương pháp lưu trữ dữ liệu phổ biến trong các ứng dụng web: Session storage (lưu trữ phiên làm việc) và Local storage (lưu trữ cục bộ). Chúng ta sẽ đi sâu vào mỗi phương pháp và đánh giá ưu nhược điểm của chúng.

1. Session storage:
Session storage là một phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web chỉ trong suốt phiên làm việc hiện tại. Khi một trang web được load, một phiên làm việc mới được tạo ra và session storage đãi diện với phiên làm việc đó. Dữ liệu trong session storage được lưu dưới dạng key-value pairs và chỉ có thể truy cập qua cùng một trang web.

Ưu điểm:
– Dữ liệu được lưu trữ trong session storage sẽ tồn tại trong suốt phiên làm việc hiện tại của trang web. Điều này có nghĩa rằng dữ liệu có thể dễ dàng truy cập trong nhiều trang web hoặc chỉ trên một trang web.
– Session storage nhẹ nhàng và dễ sử dụng. Các hàm dễ hiểu và không cần phải tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng biệt.
– Dữ liệu trong session storage mà trang web tạo ra sẽ không được chia sẻ với các trang web khác, nên bảo mật hơn so với local storage.

Nhược điểm:
– Session storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc. Nếu người dùng tắt trình duyệt hoặc làm mới trang web, dữ liệu trong session storage sẽ bị mất.
– Session storage không hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lâu dài và không thể sử dụng trong các phiên làm việc sau.
– Hạn chế bởi kích thước của trình duyệt, session storage có giới hạn bộ nhớ.

2. Local storage:
Local storage giúp lưu trữ dữ liệu của trang web trên trình duyệt web trong lâu dài. Dữ liệu trong local storage cũng được lưu dưới dạng key-value pairs và có thể truy cập từ bất kỳ trang web nào trên cùng một trình duyệt.

Ưu điểm:
– Dữ liệu trong local storage sẽ tồn tại ngay cả khi trình duyệt đã tắt và được lưu trữ lâu dài. Do đó, dữ liệu sẽ có sẵn kể cả khi người dùng tắt máy tính và truy cập lại sau này.
– Dữ liệu trong local storage có thể chia sẻ giữa các trang web khác nhau dựa trên cùng một trình duyệt.

Nhược điểm:
– Local storage có thể dễ dàng được thay đổi hoặc xóa một cách bất hợp pháp bằng cách sử dụng công cụ như DevTools trong trình duyệt web.
– Dữ liệu trong local storage không được bảo mật bằng mật mã. Do đó, nếu chứa thông tin nhạy cảm, nó có thể dễ dàng bị truy cập bởi người dùng.

Thông qua so sánh này, chúng ta cũng có thể tạo một số câu hỏi thường gặp liên quan đến session storage và local storage:

Q1: Session storage và local storage có khác nhau thế nào?
A1: Session storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc hiện tại, trong khi local storage có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài ngay cả sau khi trình duyệt đã tắt.

Q2: Khi nào nên sử dụng session storage?
A2: Session storage thích hợp để lưu trữ dữ liệu ngắn hạn chỉ trong suốt phiên làm việc hiện tại. Ví dụ: thông tin biểu mẫu tạm thời, trạng thái phiên làm việc, thông báo.

Q3: Khi nào nên sử dụng local storage?
A3: Local storage thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lâu dài như cài đặt ngôn ngữ, thông tin cá nhân, giảm tải thông tin, v.v.

Q4: Đặt mức an toàn cho dữ liệu trong session storage và local storage như thế nào?
A4: Bạn nên tránh lưu thông tin nhạy cảm trong cả hai phương pháp này, hoặc mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ để đảm bảo tính bảo mật.

Q5: Local storage có giới hạn không gian lưu trữ?
A5: Có, local storage có giới hạn không gian lưu trữ, giới hạn bởi trình duyệt web.

Tóm lại, session storage và local storage đều là những phương pháp lưu trữ dữ liệu phổ biến trong các ứng dụng web. Session storage phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu trong suốt phiên làm việc, trong khi local storage thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu lâu dài. Trong cả hai trường hợp, tính bảo mật và giới hạn lưu trữ cần được xem xét để đảm bảo an toàn và hiệu suất của ứng dụng.

So Sánh Cookie Và Local Storage

So sánh cookie và local storage

Cookie và local storage là hai công cụ quan trọng trong việc lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào so sánh cookie và local storage, từ cách thức hoạt động cho đến các ưu điểm và hạn chế của mỗi công cụ.

1. Cookie:
– Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng bởi trình duyệt web. Nó chứa các thông tin như tên trang web, thời gian hết hạn và dữ liệu mà trang web muốn lưu trữ.
– Cookie được tạo và gửi từ máy chủ đến trình duyệt web của người dùng. Khi trình duyệt nhận được cookie, nó sẽ tự động lưu trữ nó trên máy tính của người dùng.
– Cookie được sử dụng để lưu trữ các thông tin liên quan đến người dùng như thông tin đăng nhập, thời gian ghé thăm trang web cuối cùng và các thông tin cá nhân khác.
– Một cookie có thể có thời hạn, tức là nó tồn tại cho một khoảng thời gian nhất định, hoặc nó có thể chỉ tồn tại khi trình duyệt được đóng lại.

2. Local storage:
– Local storage cũng là một cách để lưu trữ thông tin trong trình duyệt web, nhưng nó khác biệt với cookie ở chỗ nó không tự động gửi dữ liệu đến máy chủ như cookie.
– Local storage có dung lượng lưu trữ lớn hơn so với cookie, với khả năng lưu trữ lên đến vài đến vài chục MB dữ liệu.
– Thông tin trong local storage không có thời hạn, tức là nó tồn tại cho đến khi người dùng xóa nó hoặc thông qua mã lệnh JavaScript để xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu.

So sánh cookie và local storage:
– Hiệu suất: Local storage thường nhanh hơn so với cookie, vì cookie cần được gửi qua mạng và lưu trữ trên máy tính. Sử dụng local storage có thể giúp giảm thiểu thời gian tải trang web.
– Dung lượng: Cookie có dung lượng hạn chế, thường chỉ lưu trữ được khoảng vài kB dữ liệu, trong khi local storage có dung lượng lưu trữ lớn hơn.
– Bảo mật: Cookie thường bị giới hạn về bảo mật, vì thông tin được lưu trữ trong cookie là rõ ràng hiển thị cho người dùng. Trong khi đó, local storage có độ bảo mật cao hơn, vì thông tin không được hiển thị mà chỉ có thể truy cập bằng mã lệnh JavaScript.
– Sự hỗ trợ của trình duyệt: Cookie được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web, còn local storage chỉ được hỗ trợ bởi các trình duyệt mới nhất.
– Ưu điểm và hạn chế: Cookie có thể dùng để theo dõi người dùng và cung cấp các chức năng như giỏ hàng trực tuyến, nhưng nó cũng có thể bị lạm dụng để theo dõi người dùng mà không được sự đồng ý. Local storage cung cấp một lưu trữ dữ liệu an toàn hơn và linh hoạt, nhưng nó không thể được sử dụng để theo dõi người dùng như cookie.

Các câu hỏi thường gặp:

1. Tôi có thể sử dụng cả cookie và local storage cùng một lúc không?
Có, bạn có thể sử dụng cả cookie và local storage cùng một lúc. Điều này cho phép bạn tận dụng các ưu điểm của mỗi công cụ để lưu trữ thông tin một cách linh hoạt.

2. Local storage có thể thay thế cho cookie không?
Có, local storage có thể thay thế cho cookie trong một số trường hợp nhất định. Nó có dung lượng lưu trữ lớn hơn và bảo mật tốt hơn so với cookie, nhưng không thể được sử dụng cho mục đích theo dõi người dùng như cookie.

3. Tôi cần phải xóa cookie và local storage khi nào?
Bạn cần phải xóa cookie và local storage khi thông tin đã không còn cần thiết, hoặc khi bạn muốn reset hoặc dọn dẹp dữ liệu trên trình duyệt web của mình.

Trên đây là sự so sánh giữa cookie và local storage. Mỗi công cụ có ưu điểm và hạn chế riêng, và việc sử dụng phụ thuộc vào mục đích lưu trữ thông tin của bạn.

Session Storage Là Gì

Session Storage là gì? Tất cả mọi người đều đã từng trải qua trải nghiệm sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động, trong đó thông tin của họ thường xuyên được lưu trữ tạm thời. Hình dung rằng bạn đang mua hàng trực tuyến và bạn bỏ một số mặt hàng vào giỏ hàng của mình. Trong quá trình duyệt web, bạn muốn giỏ hàng của mình không bị thay đổi khi bạn chuyển qua các trang web khác hoặc làm mới trang hiện tại. Đó là lúc Session Storage phát huy tác dụng.

Session Storage là một tính năng trong HTML5 cho phép các trình duyệt web lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage có thể được truy cập và cập nhật dễ dàng trong cùng phiên làm việc đó. Khi phiên làm việc đó kết thúc hoặc trình duyệt web được đóng, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa.

Bằng cách sử dụng Session Storage, các nhà phát triển web có thể tiết kiệm dữ liệu tạm thời của người dùng trong khi trình duyệt web vẫn hoạt động. Điều này rất hữu ích trong việc lưu trữ thông tin liên quan đến trạng thái phiên làm việc, như giỏ hàng mua hàng trực tuyến, tài liệu hoặc lịch sử duyệt web.

Cách thức lưu trữ dữ liệu trong Session Storage rất đơn giản. Đầu tiên, bạn chỉ cần sử dụng JavaScript để truy cập đến Session Storage object. Từ đây, bạn có thể sử dụng các phương thức như setItem(), getItem() và removeItem() để lưu trữ, truy xuất và xóa dữ liệu. Ví dụ, để lưu trữ một giá trị với key “product” vào Session Storage, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

sessionStorage.setItem(“product”, “iPhone X”);

Khi bạn muốn truy xuất giá trị đó, chỉ cần sử dụng phương thức getItem() như sau:

let product = sessionStorage.getItem(“product”);

Tương tự, phương thức removeItem() sẽ được sử dụng để xóa một giá trị với key tương ứng.

Một mẹo làm việc với Session Storage là bạn có thể lưu trữ đối tượng JSON. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn lưu trữ nhiều thông tin liên quan với nhau. Bạn chỉ cần chuyển đổi đối tượng JSON thành dạng chuỗi JSON bằng cách sử dụng JSON.stringify() và sau đó lưu trữ chuỗi JSON đó trong Session Storage. Khi bạn muốn truy xuất lại đối tượng, chỉ cần sử dụng JSON.parse() để chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JSON ban đầu.

Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi làm việc với Session Storage. Trước hết, Session Storage chỉ lưu trữ dữ liệu trong cùng phiên làm việc đó. Khi trình duyệt web được đóng hoặc phiên làm việc kết thúc, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị mất.

Hơn nữa, dữ liệu trong Session Storage chỉ được lưu trữ trên trình duyệt web của người dùng. Điều này có nghĩa là dữ liệu không thể được chia sẻ qua các trình duyệt khác hoặc các thiết bị khác. Để lưu trữ dữ liệu cố định và có thể chia sẻ trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị khác nhau, các nhà phát triển sẽ cần sử dụng loại lưu trữ khác như Local Storage hoặc Cookies.

FAQs:
1. Session Storage và Local Storage khác nhau như thế nào?
Session Storage và Local Storage có điểm khác nhau quan trọng. Session Storage lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại, trong khi Local Storage lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn mà không bị xóa khi phiên làm việc kết thúc. Điều này có nghĩa là dữ liệu trong Local Storage sẽ tồn tại cho đến khi người dùng xóa nó hoặc trình duyệt web được đặt lại.

2. Tôi có thể sử dụng Session Storage trên điện thoại di động không?
Có, Session Storage có thể sử dụng trên cả trình duyệt web trên máy tính và điện thoại di động. Hơn nữa, các trình duyệt web trên điện thoại di động cũng hỗ trợ Session Storage như trình duyệt web trên máy tính.

3. Tôi có thể lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào trong Session Storage không?
Có, bạn có thể lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào trong Session Storage, bao gồm cả chuỗi, số, đối tượng JSON và mảng.

4. Dữ liệu trong Session Storage có an toàn không?
Dữ liệu trong Session Storage chỉ được lưu trữ trên trình duyệt web của người dùng và không thể truy cập từ các trình duyệt khác hoặc thiết bị khác. Do đó, dữ liệu được coi là tương đối an toàn. Tuy nhiên, như với bất kỳ loại lưu trữ dữ liệu nào, các biện pháp an ninh bổ sung cũng cần được thực hiện để đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề local storage session storage and cookies

JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage
JavaScript Cookies vs Local Storage vs Session Storage

Link bài viết: local storage session storage and cookies.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này local storage session storage and cookies.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *