Skip to content
Home » Local Storage Session Storage: Cách Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Trình Duyệt

Local Storage Session Storage: Cách Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Trình Duyệt

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Local Storage Session Storage

Lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web. Dù hai khái niệm này đều liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt, nhưng chúng có một số sự khác biệt quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên, cách thức hoạt động của chúng, lợi ích và cách sử dụng trong ứng dụng web.

1. Sự khác biệt giữa lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên:
Lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên đều là các công nghệ trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng.

– Lưu trữ cục bộ (Local Storage): Lưu trữ cục bộ cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị trên trình duyệt. Dữ liệu trong lưu trữ cục bộ sẽ không bị xóa khi trình duyệt được đóng và mở lại. Nó sẽ tồn tại một cách vĩnh viễn cho đến khi bạn xóa chúng bằng cách gọi hàm removeItem() hoặc clear().

– Lưu trữ phiên (Session Storage): Lưu trữ phiên cũng cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời nhưng dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại. Khi trình duyệt được đóng, dữ liệu trong lưu trữ phiên sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại.

2. Lưu trữ cục bộ: Khái niệm và cách thức hoạt động:
Lưu trữ cục bộ là một khái niệm trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt của người dùng. Cách thức hoạt động của lưu trữ cục bộ rất đơn giản. Bạn có thể sử dụng phương thức setItem() để lưu trữ dữ liệu vào lưu trữ cục bộ và sử dụng phương thức getItem() để truy xuất dữ liệu từ lưu trữ cục bộ.

Ví dụ:
“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu vào lưu trữ cục bộ
localStorage.setItem(“key”, “value”);

// Truy xuất dữ liệu từ lưu trữ cục bộ
var data = localStorage.getItem(“key”);
“`

3. Lưu trữ phiên: Đặc điểm và lợi ích:
Lưu trữ phiên cũng là một khái niệm trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời, nhưng dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại. Điều này có nghĩa là khi trình duyệt được đóng, dữ liệu trong lưu trữ phiên sẽ bị xóa.

Lưu trữ phiên hữu ích trong việc lưu trữ thông tin phiên làm việc của người dùng, như thông tin đăng nhập, giỏ hàng, hoặc các cài đặt tạm thời. Nhờ vào tính chất tạm thời của nó, dữ liệu trong lưu trữ phiên có thể được dùng để duy trì trạng thái phiên làm việc mà không cần phải lưu trữ trên máy chủ.

4. Sự quản lý dữ liệu trong lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên:
Sự quản lý dữ liệu trong lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên là một yếu tố rất quan trọng. Để quản lý dữ liệu trong lưu trữ cục bộ, bạn có thể sử dụng các phương pháp như setItem() để lưu trữ dữ liệu và getItem() để truy xuất dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp như removeItem() hoặc clear() để xóa dữ liệu.

Ví dụ:
“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu vào lưu trữ cục bộ
localStorage.setItem(“key”, “value”);

// Truy xuất dữ liệu từ lưu trữ cục bộ
var data = localStorage.getItem(“key”);

// Xóa dữ liệu từ lưu trữ cục bộ
localStorage.removeItem(“key”);
“`

Trong khi đó, sự quản lý dữ liệu trong lưu trữ phiên tương tự như trong lưu trữ cục bộ. Bạn cũng có thể sử dụng các phương thức tương tự như setItem(), getItem(), removeItem() và clear() để quản lý dữ liệu trong lưu trữ phiên.

5. Sử dụng lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên trong ứng dụng web:
Lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên rất hữu ích trong việc phát triển ứng dụng web. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên trong ứng dụng web:

– Lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng để duy trì trạng thái đăng nhập trong suốt phiên làm việc.
– Lưu trữ cài đặt tạm thời của người dùng cho ứng dụng web.
– Lưu trữ các thông tin quan trọng như giỏ hàng trong ứng dụng mua sắm trực tuyến.

6. Giới hạn và bảo mật trong lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên:
Lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên có một số giới hạn và bảo mật mà bạn cần lưu ý.

– Giới hạn: Lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên đều có giới hạn về kích thước dữ liệu. Thông thường, giới hạn của lưu trữ cục bộ là khoảng 5MB và lưu trữ phiên là khoảng 5-10MB. Khi các giới hạn này được vượt qua, trình duyệt sẽ yêu cầu người dùng xóa dữ liệu trước khi lưu trữ thêm.

– Bảo mật: Dữ liệu trong lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên không được mã hóa mặc định, vì vậy nó không nên được sử dụng để lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu. Để bảo mật dữ liệu, bạn có thể mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ hoặc sử dụng các biện pháp bảo mật khác như HTTPS.

7. Xóa dữ liệu khi sử dụng lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên:
Để xóa dữ liệu trong lưu trữ cục bộ và lưu trữ phiên, bạn có thể sử dụng các phương thức removeItem() hoặc clear() như đã đề cập trước đó.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):
1. sessionStorage vs local storage: Sự khác biệt giữa sessionStorage và localStorage là gì?
– sessionStorage và localStorage đều trong HTML5 và cho phép lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt. Sự khác biệt chính giữa hai của nó là dữ liệu trong sessionStorage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại, trong khi dữ liệu trong localStorage sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi nó được xóa.

2. Session Storage là gì?
– Session Storage là một công nghệ trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt. Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại và sẽ bị xóa khi trình duyệt đóng.

3. Cookie vs local storage: Sự khác biệt giữa Cookie và localStorage là gì?
– Cookie và localStorage đều là các công nghệ trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt. Sự khác biệt chính giữa hai của nó là dữ liệu trong Cookie sẽ được gửi qua lại giữa trình duyệt và máy chủ mỗi lần thực hiện yêu cầu, trong khi dữ liệu trong localStorage chỉ tồn tại trên trình duyệt.

4. Session storage JavaScript: Làm thế nào để sử dụng session storage trong JavaScript?
– Để sử dụng session storage trong JavaScript, bạn có thể sử dụng các phương thức như setItem(), getItem(), removeItem() và clear() như đã được đề cập trước đó.

5. sessionStorage W3Schools: Ở W3Schools, bạn có thể tìm hiểu thêm về sessionStorage và cách sử dụng nó trong phát triển web.

6. Session vs session storage: Sự khác biệt giữa session và session storage là gì?
– Session là một khái niệm trong lập trình web để xác định một phiên làm việc của người dùng trên máy chủ. Trong khi đó, session storage là một công nghệ trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt trong suốt phiên làm việc.

7. Local Storage là gì?
– Local Storage là một công nghệ trong HTML5 cho phép lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu trong Local Storage sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi nó được xóa.

8. Session storage react: Làm thế nào để sử dụng session storage trong ứng dụng React?
– Trong React, bạn có thể sử dụng các API của sessionStorage như setItem(), getItem(), removeItem() và clear() để làm việc với session storage.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: local storage session storage sessionStorage vs local storage, Session Storage là gì, Cookie vs local storage, Session storage JavaScript, sessionStorage W3Schools, Session vs session storage, Local Storage la gì, Session storage react

Chuyên mục: Top 55 Local Storage Session Storage

Local Storage \U0026 Session Storage [ With Code Examples ]

What Is Local Storage And Session Storage?

Ngày nay, khi mọi người dùng internet ngày càng gia tăng, việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong quá trình này, hình thức lưu trữ dữ liệu nổi lên dần đó là local storage và session storage. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu rõ về local storage và session storage là gì và chúng khác nhau ở điểm nào? Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá sâu hơn về hai hình thức lưu trữ dữ liệu này.

Local storage và session storage đều là cách lưu trữ dữ liệu mà không cần thông qua máy chủ. Điều này có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong trình duyệt web của người dùng. Người dùng có thể truy cập và sử dụng dữ liệu này một cách nhanh chóng và thuận tiện, mà không cần phải tải lại từ máy chủ mỗi lần truy cập.

1. Local storage:
– Local storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu không thời gian. Điều này có nghĩa là dữ liệu sẽ không bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt. Local storage đủ lớn để lưu trữ dữ liệu từ 5MB đến 10MB, tùy vào trình duyệt web mà người dùng sử dụng. Điều này cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc lưu trữ những dữ liệu quan trọng mà người dùng muốn sử dụng trong nhiều lần truy cập sau này.
– Để sử dụng local storage, các nhà phát triển web thường sử dụng phương thức lưu trữ dữ liệu HTML5 localStorage API. Đối với localStorage API, các nhà phát triển có thể lưu trữ và truy cập dữ liệu theo cặp khóa-giá trị. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng chuỗi, và người dùng có thể chuyển đổi nó sang các kiểu dữ liệu khác khi cần thiết.
– Local storage lưu trữ dữ liệu cục bộ, điều này có nghĩa là dữ liệu chỉ được lưu trữ và sử dụng trên trình duyệt web cụ thể mà người dùng đang sử dụng. Điều này đồng nghĩa rằng nếu người dùng sử dụng một trình duyệt khác hoặc truy cập từ một máy tính khác, dữ liệu local storage sẽ không được lưu trữ hoặc truy cập.

2. Session storage:
– Session storage là một hình thức lưu trữ dữ liệu thời gian, có nghĩa là dữ liệu sẽ bị xóa khi trình duyệt bị đóng. Cũng giống như local storage, session storage cũng dựa trên HTML5 sessionStorage API để lưu trữ dữ liệu theo cặp khóa-giá trị.
– Session storage cũng cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến 5MB đến 10MB, tùy thuộc vào trình duyệt web. Nhưng khác với local storage, dữ liệu session storage chỉ tồn tại trong một phiên làm việc đơn. Khi người dùng đóng trình duyệt hoặc mở lại trang web, dữ liệu session storage sẽ bị xóa.

FAQs:
1. Local storage và session storage khác nhau như thế nào?
– Local storage là hình thức lưu trữ dữ liệu không thời gian, trong khi session storage là hình thức lưu trữ dữ liệu thời gian.
– Local storage lưu trữ dữ liệu lâu dài và không bị xóa khi trình duyệt đóng, trong khi session storage lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc và bị xóa khi trình duyệt bị đóng.
– Dữ liệu local storage có thể được truy cập và sử dụng bởi nhiều trang web trên trình duyệt, trong khi dữ liệu session storage chỉ tồn tại trong một phiên làm việc duy nhất.

2. Khi nào nên sử dụng local storage và khi nào nên sử dụng session storage?
– Local storage nên được sử dụng khi bạn muốn lưu trữ dữ liệu lâu dài, như thông tin người dùng, cài đặt cá nhân hoặc lịch sử hoạt động. Điều này giúp người dùng có thể truy cập dễ dàng vào dữ liệu của mình mỗi khi truy cập trang web.
– Session storage nên được sử dụng khi bạn chỉ muốn lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc duy nhất, ví dụ như thông tin giỏ hàng hoặc dữ liệu tạm thời. Session storage sẽ tự động xóa dữ liệu khi người dùng đóng trình duyệt.

3. Local storage và session storage có an toàn không?
– Dữ liệu trong local storage và session storage chỉ tồn tại trên trình duyệt của người dùng và không được chia sẻ với máy chủ hoặc trang web khác. Mặc dù vậy, cần phải lưu ý rằng dữ liệu trong local storage và session storage có thể bị tấn công từ bên ngoài nếu có lỗ hổng bảo mật trong trang web.

Trên đây là một số thông tin căn bản về local storage và session storage. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hai hình thức lưu trữ dữ liệu này và khi nào nên sử dụng mỗi loại.

Is Local Storage Same As Session Storage?

Có phải Local Storage và Session Storage là giống nhau?

Trong lĩnh vực lập trình web, Local Storage và Session Storage là hai khái niệm quan trọng khi làm việc với lưu trữ dữ liệu client-side. Dù cả hai đều được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai khái niệm này và điểm khác nhau giữa chúng.

I. Local Storage là gì?

Local Storage là một API được hỗ trợ bởi trình duyệt, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp key-value trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu này được lưu trữ cục bộ trên máy tính của người dùng và không bị ảnh hưởng bởi việc tắt trình duyệt hay khởi động lại máy tính. Dữ liệu trong Local Storage có thể truy cập từ các trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt.

II. Session Storage là gì?

Session Storage cũng là một API được hỗ trợ bởi trình duyệt, nhưng dữ liệu được lưu trữ trong Session Storage sẽ bị xóa sau khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt. Dữ liệu trong Session Storage chỉ có thể truy cập từ cửa sổ hoặc tab đang hoạt động. Nếu người dùng mở một tab mới hoặc trình duyệt khác, dữ liệu trong Session Storage không thể truy cập được nữa.

III. Khác biệt giữa Local Storage và Session Storage

1. Thời gian tồn tại: Dữ liệu trong Local Storage không bị xóa khi trình duyệt đóng, còn dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt.

2. Phạm vi truy cập: Dữ liệu trong Local Storage có thể truy cập được từ các trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt, còn dữ liệu trong Session Storage chỉ có thể truy cập từ cửa sổ hoặc tab đang hoạt động.

3. Dung lượng lưu trữ: Local Storage có dung lượng lưu trữ lớn hơn so với Session Storage. Thông thường, Local Storage có thể lưu trữ từ 5MB đến 10MB dữ liệu, trong khi Session Storage thông thường chỉ lưu trữ từ 2MB đến 5MB.

IV. Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để sử dụng Local Storage và Session Storage trong lập trình web?

Để sử dụng Local Storage và Session Storage, bạn có thể sử dụng JavaScript và các phương thức như `localStorage.setItem()`, `localStorage.getItem()`, `sessionStorage.setItem()`, `sessionStorage.getItem()` để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ các kho lưu trữ này.

2. Tại sao chúng ta cần sử dụng Local Storage và Session Storage?

Local Storage và Session Storage là hai công nghệ giúp lưu trữ dữ liệu client-side một cách tiện lợi. Chúng giúp lưu trữ thông tin liên quan đến phiên làm việc, như lưu trữ tạm thời cho các thông tin khách hàng, lưu trữ tùy chỉnh hoặc lưu trữ dữ liệu đệm. Bằng cách sử dụng Local Storage và Session Storage, các lập trình viên có thể tạo ra các ứng dụng web có khả năng lưu trữ dữ liệu trạng thái hoặc lưu trữ cài đặt tùy chỉnh của người dùng.

3. Local Storage và Session Storage có an toàn không?

Local Storage và Session Storage không được xem là hoàn toàn an toàn. Dữ liệu trong các kho lưu trữ này có thể bị truy cập hoặc thay đổi bởi mã JavaScript độc hại hoặc các kẻ xâm nhập. Vì vậy, khi lưu trữ thông tin nhạy cảm như mật khẩu hay thông tin tài khoản, chúng ta nên mã hóa hoặc sử dụng các biện pháp bảo mật phía máy chủ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

4. Dữ liệu trong Local Storage và Session Storage có thể chia sẻ giữa các trình duyệt hay tab không?

Dữ liệu trong Local Storage và Session Storage được lưu trữ trên từng trình duyệt và không thể chia sẻ chung giữa các trình duyệt hay tab khác nhau. Mỗi trình duyệt hoặc tab sẽ có riêng lưu trữ dữ liệu của mình.

Trên đây là những điểm đặc trưng và khác biệt giữa Local Storage và Session Storage khi làm việc với lưu trữ dữ liệu client-side. Qua bài viết này, chúng ta hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khái niệm này và có thể áp dụng chúng một cách linh hoạt và hiệu quả khi phát triển ứng dụng web.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Sessionstorage Vs Local Storage

—-
Session Storage vs Local Storage: Đặc điểm và Ưu điểm trong lập trình Web

Trong lập trình web, việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt trong hệ thống của người dùng là một vấn đề quan trọng. Hiện nay, có hai công nghệ phổ biến được sử dụng trong lập trình web là sessionStorage và localStorage. Hai công nghệ này thường được so sánh với nhau và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời hoặc lưu trữ dữ liệu lâu dài. Bài viết này sẽ giới thiệu về sessionStorage và localStorage, so sánh đặc điểm và ưu điểm của hai công nghệ này.

Session Storage:
Session Storage là một công nghệ để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt của người dùng trong phiên làm việc (session) hiện tại. Dữ liệu chỉ tồn tại trong một phiên làm việc (session), và sẽ bị xóa sau khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt. Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage có thể dùng để phục vụ các chức năng như giỏ hàng, lịch sử duyệt web và những tác vụ tương tự.

Local Storage:
Local Storage cũng là một công nghệ để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, nhưng dữ liệu sẽ tồn tại nhiều hơn một phiên làm việc (session). Dữ liệu trong Local Storage sẽ không bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt hoặc tab. Dữ liệu lưu trữ trong Local Storage có thể được sử dụng để lưu trữ các thiết lập người dùng, lưu trữ dữ liệu tổng quát và những tác vụ tương tự.

So sánh:

1. Phạm vi lưu trữ:
Session Storage chỉ lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc (session), trong khi Local Storage lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn.

Ví dụ: Nếu bạn đóng tab hiện tại và mở lại tab đó, dữ liệu lưu trữ trong Session Storage sẽ bị xóa. Nhưng dữ liệu lưu trữ trong Local Storage vẫn tồn tại.

2. Kích thước lưu trữ:
Session Storage có giới hạn kích thước lưu trữ từ 5MB đến 10MB, trong khi Local Storage có giới hạn lưu trữ từ 5MB đến 500MB.

3. Tính bảo mật:
Dữ liệu trong Session Storage chỉ có thể được truy cập từ cùng một trang web hoặc cùng một trình duyệt. Trong khi đó, dữ liệu trong Local Storage có thể được truy cập từ bất kỳ trang web hoặc trình duyệt nào.

4. Lựa chọn sử dụng:
Session Storage thích hợp để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong một phiên làm việc, trong khi Local Storage thích hợp để lưu trữ dữ liệu lâu dài.

FAQs:

1. Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu vào Session Storage?
Để lưu trữ dữ liệu vào Session Storage, bạn có thể sử dụng API sessionStorage.setItem(“key”, “value”), trong đó “key” là tên của dữ liệu và “value” là giá trị của dữ liệu.

2. Làm thế nào để lựa chọn giữa Session Storage và Local Storage?
Để lựa chọn giữa Session Storage và Local Storage, bạn cần hiểu rõ yêu cầu của ứng dụng web của mình. Nếu bạn chỉ cần lưu trữ dữ liệu trong một phiên làm việc, Session Storage là lựa chọn tốt. Còn nếu bạn muốn lưu trữ dữ liệu lâu dài hoặc chia sẻ dữ liệu qua các trang web khác nhau, Local Storage là sự lựa chọn đúng đắn.

3. Làm sao để xóa dữ liệu từ Session Storage hoặc Local Storage?
Để xóa dữ liệu từ Session Storage, bạn có thể sử dụng API sessionStorage.removeItem(“key”), trong đó “key” là tên của dữ liệu muốn xóa. Còn để xóa dữ liệu từ Local Storage, bạn có thể sử dụng API localStorage.removeItem(“key”).

4. Tôi có thể sử dụng cả hai công nghệ này trong một ứng dụng web hay không?
Có, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả hai công nghệ này trong một ứng dụng web. Việc sử dụng Session Storage và Local Storage cùng nhau có thể giúp tăng cường khả năng lưu trữ và sắp xếp dữ liệu theo mục đích sử dụng.

Session Storage Là Gì

Session Storage là gì và cách nó hoạt động

Session Storage là một trong những công cụ quan trọng của Web Storage API, cho phép lưu trữ dữ liệu trong quá trình hoạt động của một phiên làm việc trong trình duyệt web. Đây là một cách để lưu trữ tạm thời các thông tin liên quan đến người dùng mà không cần sử dụng một cơ sở dữ liệu hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ.

Session Storage hoạt động bằng cách lưu trữ các cặp khóa-giá trị trong một vùng nhớ chỉ tồn tại trong quá trình hoạt động của phiên làm việc. Các dữ liệu này chỉ có thể truy cập được từ cùng một trang web hoặc các trang web con sau khi nó đã được xác định. Khi người dùng thoát phiên làm việc, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa đi.

Truy cập vào Session Storage thông qua JavaScript rất dễ dàng. Đầu tiên, ta sử dụng window.sessionStorage để truy cập đối tượng Session Storage. Tiếp theo, ta có thể sử dụng các phương thức setItem() và getItem() để lưu và truy xuất dữ liệu. Ví dụ sau đây minh họa cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong Session Storage:

“`javascript
// Lưu trữ giá trị vào Session Storage
window.sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

// Truy xuất giá trị từ Session Storage
const item = window.sessionStorage.getItem(‘key’);
console.log(item); // kết quả: value
“`

Session Storage cũng hỗ trợ các phương thức khác như removeItem() để xóa một cặp khóa-giá trị cụ thể và clear() để xóa tất cả dữ liệu trong Session Storage.

Ưu điểm của Session Storage

Session Storage cung cấp một số ưu điểm quan trọng cho việc lưu trữ tạm thời dữ liệu trong trình duyệt web. Dưới đây là một số ưu điểm của Session Storage:

1. Lưu trữ dữ liệu tạm thời: Session Storage là một công cụ lưu trữ tạm thời, dữ liệu trong nó sẽ tự động bị xóa khi phiên làm việc kết thúc. Điều này rất hữu ích khi cần lưu trữ thông tin ngắn hạn hoặc thông tin liên quan đến phiên làm việc hiện tại.

2. Dữ liệu chỉ truy cập trong một phiên làm việc: Session Storage chỉ có thể truy cập từ cùng một trang web hoặc các trang web con của trang web đó. Điều này giúp đảm bảo tính riêng tư và an toàn của dữ liệu, tránh việc dữ liệu bị truy cập từ bên ngoài.

3. Đơn giản và dễ sử dụng: Session Storage được tích hợp sẵn trong trình duyệt và có cú pháp đơn giản. Ta có thể truy xuất và lưu trữ dữ liệu trong Session Storage chỉ bằng vài dòng mã JavaScript.

Các câu hỏi thường gặp (FAQs) về Session Storage:

1. Có khác gì giữa Session Storage và Local Storage?
– Session Storage và Local Storage đều thuộc Web Storage API, nhưng có một số khác biệt quan trọng. Session Storage chỉ lưu trữ dữ liệu trong suốt một phiên làm việc, trong khi Local Storage lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn hoặc cho đến khi nó được xóa bằng mã JavaScript hoặc người dùng xóa nó một cách tường minh. Session Storage chỉ có thể truy cập từ cùng một trang web hoặc các trang web con của trang web đó, trong khi Local Storage có thể truy cập từ tất cả các trang web trong cùng miền.

2. Session Storage có thể lưu trữ dữ liệu lớn không?
– Session Storage có giới hạn dung lượng lưu trữ khá lớn, thường là 5MB trên hầu hết các trình duyệt hiện đại. Tuy nhiên, nên chú ý rằng lưu trữ quá nhiều dữ liệu trong Session Storage có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng web.

3. Dữ liệu trong Session Storage có được chia sẻ giữa các tab trình duyệt không?
– Dữ liệu trong Session Storage không được chia sẻ giữa các tab trình duyệt khác nhau. Mỗi tab trình duyệt có một phiên làm việc riêng và dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc đó.

4. Session Storage có được lưu trên máy chủ hay không?
– Không, Session Storage không được lưu trên máy chủ. Dữ liệu trong Session Storage chỉ tồn tại trên trình duyệt của người dùng và sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc.

5. Session Storage có hoạt động trên tất cả các trình duyệt không?
– Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ Session Storage. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như các phiên bản trình duyệt cũ hơn hoặc các trình duyệt “ngày phổ biến”, có thể không hỗ trợ hoàn chỉnh hoặc không hỗ trợ Session Storage. Do đó, cần kiểm tra tương thích trình duyệt trước khi sử dụng Session Storage.

Tóm lại, Session Storage là một công cụ quan trọng để lưu trữ tạm thời dữ liệu trong quá trình hoạt động của một phiên làm việc trong trình duyệt web. Nó mang lại nhiều ưu điểm như tính tạm thời, tính riêng tư và tính đơn giản. Tuy nhiên, cần chú ý rằng Session Storage chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại và có giới hạn dung lượng lưu trữ.

Cookie Vs Local Storage

Cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa Cookie và Local Storage

Khi truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng di động, chúng ta thường nghe đến hai thuật ngữ quan trọng là “Cookie” và “Local Storage”. Hai công nghệ này thực sự quan trọng để lưu trữ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng, nhưng nhiều người không hiểu rõ sự khác nhau giữa chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về Cookie và Local Storage, cung cấp sự hiểu biết sâu hơn về hai công nghệ này.

1. Cookie:
– Cookie là một dạng lưu trữ dữ liệu nhỏ được gửi từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng khi truy cập vào một trang web. Thông tin này được lưu trữ tại phía máy chủ và trình duyệt sẽ gửi thông tin này với mỗi yêu cầu trang web sau đó. Mục đích chính của Cookie là theo dõi và nhận biết người dùng, và hoạt động này được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các trang web hiện nay.

– Cookie có thể chia thành hai loại: session cookie và persistent cookie. Session cookie tồn tại trong phiên làm việc hiện tại của người dùng và được xóa tự động khi người dùng đóng trình duyệt. Persistent cookie được lưu trữ lâu hơn và được sử dụng để nhớ thông tin người dùng, chẳng hạn như tài khoản đăng nhập và thông tin giỏ hàng.

– Cookie có một số hạn chế. Vì dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ và gửi đi với mỗi yêu cầu trang web, nó tạo ra một gánh nặng cho tốc độ tải trang, đặc biệt là khi người dùng truy cập vào nhiều trang web cùng một lúc. Ngoài ra, Cookie cũng gặp rủi ro về bảo mật vì thông tin cá nhân của người dùng có thể bị đánh cắp bởi các hacker nếu không được mã hóa đúng cách.

2. Local Storage:
– Local Storage là một phương pháp lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong trình duyệt của người dùng. Không giống như Cookie, thông tin trong Local Storage không được gửi đi cùng với mỗi yêu cầu trang web. Thay vào đó, dữ liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng.

– Local Storage hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi và đối tượng JavaScript. Nó rất hữu ích để lưu trữ thông tin người dùng, cài đặt, tùy chỉnh và cứu đọc dữ liệu cục bộ. Một vài trường hợp sử dụng phổ biến của Local Storage là lưu trữ thông tin đăng nhập, cài đặt ngôn ngữ và lưu trữ trạng thái phiên làm việc của người dùng.

– Một ưu điểm lớn của Local Storage so với Cookie là tốc độ tải trang được cải thiện. Vì dữ liệu không cần được gửi đi và truy xuất trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị của người dùng, việc truy cập dữ liệu diễn ra nhanh chóng hơn và giúp tăng tốc quá trình tải trang.

Vậy khi nào chúng ta nên sử dụng Cookie và Local Storage? Điều này phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của trang web hoặc ứng dụng.

– Cookie thường được sử dụng khi cần theo dõi và nhận dạng người dùng, hoặc khi cần ghi nhớ thông tin người dùng trong một khoảng thời gian. Ví dụ: thông tin đăng nhập, giỏ hàng, lịch sử tìm kiếm.

– Local Storage thích hợp để lưu trữ dữ liệu người dùng lâu dài mà không cần gửi đi với mỗi yêu cầu trang web. Nó hữu ích trong các trường hợp như lưu trữ cài đặt ngôn ngữ, lưu trữ thông tin đăng nhập, và cache dữ liệu cho ứng dụng web.

FAQs:

1. Tôi có thể sử dụng cả Cookie và Local Storage cùng một lúc không?
Có, bạn có thể sử dụng cả Cookie và Local Storage cùng một lúc. Mỗi công nghệ có mục đích và ưu điểm riêng, vì vậy việc sử dụng cả hai phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của trang web hoặc ứng dụng của bạn.

2. Dữ liệu lưu trữ trong Cookie và Local Storage có an toàn không?
Cookie có nguy cơ bảo mật cao hơn so với Local Storage vì dữ liệu được truyền đi và có thể bị đánh cắp. Tuy nhiên, cả hai công nghệ đều cần được mã hóa đúng cách để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu.

3. Dữ liệu trong Local Storage có ảnh hưởng đến tốc độ tải trang không?
Không, dữ liệu trong Local Storage không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang. Thay vào đó, nó có thể giúp cải thiện tốc độ tải trang bằng việc giảm gánh nặng truy cập máy chủ để lấy dữ liệu.

4. Local Storage có hạn chế không?
Một hạn chế của Local Storage là không hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên các trình duyệt web cũ hơn. Do đó, trước khi sử dụng Local Storage, bạn cần kiểm tra tính tương thích của nó với trình duyệt mục tiêu.

Tóm lại, Cookie và Local Storage là hai công nghệ quan trọng trong việc lưu trữ dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng. Mỗi công nghệ có ưu điểm và ứng dụng riêng, và việc sử dụng chúng phụ thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề local storage session storage

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]
Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Link bài viết: local storage session storage.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này local storage session storage.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *