Skip to content
Home » Session Storage Local Storage: Tính Năng Và Sự Khác Biệt

Session Storage Local Storage: Tính Năng Và Sự Khác Biệt

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Session Storage Local Storage

Bảo quản dữ liệu trên Web với Session Storage và Local Storage

Session Storage và Local Storage là hai phương thức để lưu trữ dữ liệu tạm thời trên trình duyệt web của người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Session Storage và Local Storage, cách sử dụng chúng trong JavaScript, cũng như những điểm khác biệt, giới hạn và điểm yếu của từng phương thức. Chúng ta cũng sẽ xem qua một số ứng dụng của Session Storage và Local Storage, cách xóa dữ liệu và cách giải quyết các vấn đề bảo mật liên quan đến việc sử dụng chúng.

Session Storage và Local Storage là gì?

Session Storage và Local Storage là các phương thức để lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web của người dùng. Chúng cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời hoặc lưu trữ dữ liệu lâu dài trong môi trường trình duyệt, mà không cần sử dụng máy chủ.

Session Storage được sử dụng để lưu trữ dữ liệu chỉ trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt. Khi phiên làm việc kết thúc hoặc trình duyệt đóng, dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa đi.

Local Storage, mặt khác, cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt của người dùng. Khi người dùng đóng trình duyệt và mở lại sau đó, dữ liệu trong Local Storage vẫn tồn tại và không bị xóa đi.

Sự khác biệt giữa Session Storage và Local Storage

Sự khác biệt chính giữa Session Storage và Local Storage nằm ở thời gian tồn tại của dữ liệu và phạm vi truy cập.

Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt. Dữ liệu sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc hoặc trình duyệt đóng.

Local Storage tồn tại lâu dài trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu sẽ không bị xóa đi khi phiên làm việc kết thúc hoặc trình duyệt đóng. Nó chỉ bị xóa khi người dùng xóa hoặc khi ứng dụng xóa nó bằng cách sử dụng mã JavaScript.

Cách sử dụng Session Storage và Local Storage trong JavaScript

Để sử dụng Session Storage và Local Storage trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng các phương thức như setItem(), getItem() và removeItem().

Để lưu giá trị vào Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem(). Ví dụ sau minh họa cách lưu một giải trị vào Session Storage:

“`
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
“`

Để lấy giá trị từ Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức getItem(). Ví dụ sau minh họa cách lấy giá trị từ Session Storage:

“`
let value = sessionStorage.getItem(‘key’);
console.log(value); // Kết quả: ‘value’
“`

Để xóa một giá trị từ Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem(). Ví dụ sau minh họa cách xóa một giá trị từ Session Storage:

“`
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

Tương tự, để sử dụng Local Storage, chúng ta có thể thay thế sessionStorage bằng localStorage.

Giới hạn và điểm yếu của Session Storage và Local Storage

Dù có những ưu điểm, cả Session Storage và Local Storage đều có giới hạn và điểm yếu của riêng mình.

Session Storage:
– Dữ liệu chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt.
– Dữ liệu không được chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt.
– Giới hạn dung lượng Session Storage khá nhỏ và thường là từ 5MB đến 10MB.
– Dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa đi khi người dùng đóng trình duyệt.

Local Storage:
– Dữ liệu tồn tại lâu dài trên trình duyệt.
– Dữ liệu có thể chia sẻ giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt.
– Giới hạn dung lượng Local Storage khá lớn, thường là từ 5MB đến 10MB.
– Dữ liệu trong Local Storage không bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Một số ứng dụng của Session Storage và Local Storage

Session Storage và Local Storage có nhiều ứng dụng trong phát triển web. Dưới đây là một số ví dụ:

– Lưu trữ các thông tin phiên làm việc của người dùng như thông tin đăng nhập, giỏ hàng sản phẩm, thao tác gần đây…
– Lưu trữ các mẫu dữ liệu hoặc cài đặt ứng dụng của người dùng.
– Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình thao tác trên trang web.

Cách xóa dữ liệu từ Session Storage và Local Storage

Để xóa dữ liệu từ Session Storage hoặc Local Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem() hoặc clear(). Để xóa một giá trị từ Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem() như sau:

“`
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

Hoặc để xóa tất cả dữ liệu từ Session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức clear() như sau:

“`
sessionStorage.clear();
“`

Tương tự, để xóa dữ liệu từ Local Storage, chúng ta có thể thay sessionStorage bằng localStorage trong các ví dụ trên.

Hướng dẫn xử lý lỗi và bảo mật khi sử dụng Session Storage và Local Storage

Khi sử dụng Session Storage và Local Storage, cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến bảo mật và xử lý lỗi. Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích:

– Luôn kiểm tra tính khả dụng của Session Storage và Local Storage trước khi sử dụng chúng. Chúng có thể không được hỗ trợ hoặc bị giới hạn trên các trình duyệt cũ.
– Xử lý lỗi một cách chính xác. Khi sử dụng Session Storage và Local Storage, cần xử lý các trường hợp khi không có dữ liệu hoặc khi không thể ghi dữ liệu.
– Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Không lưu trữ thông tin nhạy cảm hoặc quyền truy cập vào hệ thống trong Session Storage hoặc Local Storage.
– Cẩn thận khi chia sẻ dữ liệu giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt. Hãy xem xét cách sử dụng các biến điều kiện hoặc phương thức xác thực để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Session Storage là gì?

Session Storage là một phương thức để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt. Dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc hoặc trình duyệt đóng.

2. Local Storage là gì?

Local Storage là một phương thức để lưu trữ dữ liệu lâu dài trên trình duyệt của người dùng. Dữ liệu trong Local Storage sẽ tồn tại ngay cả khi người dùng đóng trình duyệt và mở lại sau đó.

3. Session Storage và Local Storage khác nhau như thế nào?

Session Storage chỉ tồn tại trong suốt phiên làm việc của người dùng trên trình duyệt, trong khi Local Storage tồn tại lâu dài trên trình duyệt.

4. Làm thế nào để sử dụng Session Storage và Local Storage trong JavaScript?

Chúng ta có thể sử dụng các phương thức như setItem(), getItem() và removeItem() để làm việc với Session Storage và Local Storage trong JavaScript.

5. Giới hạn dung lượng của Session Storage và Local Storage là bao nhiêu?

Giới hạn dung lượng của Session Storage và Local Storage thường là từ 5MB đến 10MB, tùy thuộc vào trình duyệt.

6. Có thể chia sẻ dữ liệu giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt không?

Có thể chia sẻ dữ liệu giữa các tab hoặc cửa sổ trình duyệt khi sử dụng Local Storage, nhưng không được phép với Session Storage.

7. Làm cách nào để xóa dữ liệu từ Session Storage và Local Storage?

Chúng ta có thể sử dụng phương thức removeItem() hoặc clear() để xóa dữ liệu từ Session Storage và Local Storage.

8. Có những điều cần lưu ý về bảo mật khi sử dụng Session Storage và Local Storage?

Khi sử dụng Session Storage và Local Storage, cần đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu và không lưu trữ thông tin nhạy cảm hoặc quyền truy cập vào hệ thống trong chúng.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: session storage local storage sessionStorage vs local storage, Session storage JavaScript, Session Storage là gì, Cookie vs local storage, Session storage react, sessionStorage W3Schools, sessionStorage setItem, Session vs session storage

Chuyên mục: Top 19 Session Storage Local Storage

Local Storage \U0026 Session Storage [ With Code Examples ]

Is It Safe To Store Session In Local Storage?

Lưu trữ phiên trong lưu trữ cục bộ (local storage) an toàn hay không?

Nếu bạn là nhà phát triển web, bạn có thể đã nghe nói về lưu trữ cục bộ (local storage). Đây là một công nghệ mà trình duyệt web cung cấp để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Điều này đã mở ra nhiều khả năng mới cho việc phát triển ứng dụng web động và tương tác. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu lưu trữ phiên trong lưu trữ cục bộ có an toàn hay không? Chúng ta hãy tìm hiểu về vấn đề này.

Vâng, lưu trữ phiên trong lưu trữ cục bộ có thể an toàn, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc và hạn chế. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về công nghệ này.

Local storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web. Nó cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. Dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của người dùng và có thể truy cập và sử dụng bởi ứng dụng web trong các phiên làm việc sau này.

Nhiều nhà phát triển đã sử dụng local storage như một giải pháp thay thế cho việc lưu trữ phiên truyền thống như sử dụng cookie. Lưu trữ cục bộ có thể lưu trữ nhiều hơn so với kích thước 4KB giới hạn của cookie, và không bị ảnh hưởng bởi việc xóa cookie trên trình duyệt.

Tuy nhiên, việc lưu trữ phiên trong lưu trữ cục bộ vẫn có một số rủi ro cần được lưu ý. Dữ liệu trong local storage có thể bị truy cập và sửa đổi bởi các mã độc, hoặc bị lộ thông tin nếu không được mã hóa đúng cách. Điều này có thể dẫn đến việc vi phạm quyền riêng tư và an toàn của người dùng.

Vì vậy, nếu bạn muốn lưu trữ phiên trong local storage mà không làm suy giảm tính bảo mật, bạn cần tuân theo các quy tắc sau:

1. Mã hóa dữ liệu: Trước khi lưu trữ dữ liệu trong local storage, hãy mã hóa nó. Điều này sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn không bị lộ cho bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

2. Kiểm tra tính hợp lệ: Trước khi sử dụng dữ liệu từ local storage, luôn kiểm tra tính hợp lệ của nó. Ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu không xác thực và giúp bảo vệ ứng dụng của bạn khỏi các cuộc tấn công.

3. Hạn chế quyền truy cập: Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu trong local storage. Chỉ cho phép truy cập từ các tài khoản được đặc quyền, và đảm bảo rằng người dùng không thể tự do truy cập và sửa đổi dữ liệu trong local storage.

4. Tự động hủy bỏ phiên: Thực hiện việc tự động hủy bỏ phiên khi người dùng đăng xuất hoặc thoát khỏi ứng dụng. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu trong local storage không còn được sử dụng sau khi người dùng kết thúc phiên làm việc.

FAQs:

Q: Local storage an toàn hơn cookie không?
A: Như đã đề cập trước đó, local storage có một số lợi thế so với cookie, như khả năng lưu trữ nhiều dữ liệu hơn và không bị ảnh hưởng bởi việc xóa cookie. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, cần tuân thủ các quy tắc và hạn chế như đã nêu trên.

Q: Tại sao dữ liệu trong local storage có thể bị truy cập bởi mã độc?
A: Local storage là một phần của trình duyệt web và dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Nếu trình duyệt hoặc máy tính bị nhiễm mã độc, dữ liệu trong local storage có thể bị truy cập và sửa đổi bởi mã độc đó.

Q: Local storage có ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng web không?
A: Local storage có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng web, đặc biệt là khi dữ liệu lưu trữ quá lớn. Việc truy xuất và xử lý dữ liệu trong local storage có thể mất thời gian và làm chậm tốc độ tải trang.

Q: Lưu trữ cục bộ được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt không?
A: Đa phần các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ local storage. Tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra tính tương thích trên các trình duyệt cụ thể trước khi sử dụng local storage trong ứng dụng của bạn.

Như vậy, tính an toàn của việc lưu trữ phiên trong local storage phụ thuộc vào cách bạn sử dụng và bảo vệ dữ liệu của mình. Hiểu rõ về giới hạn của công nghệ này và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp sẽ giúp bảo vệ thông tin của người dùng và ứng dụng web của bạn.

Which Is Better Localstorage Or Session Storage?

localStorage và session storage là hai phương pháp lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, và tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng web mà bạn phải xem xét chọn lựa giữa hai loại này. Bài viết này sẽ trình bày các khía cạnh của localStorage và session storage để bạn có thể quyết định phương pháp nào là tốt nhất cho ứng dụng của bạn.

LocalStorage là một cơ chế lưu trữ dữ liệu rất đơn giản và dễ sử dụng trên trình duyệt. Dữ liệu được lưu trữ trong localStorage sẽ tồn tại sau khi người dùng đóng trình duyệt và mở lại. Một trong những ưu điểm lớn nhất của localStorage là tính bền vững, dữ liệu lưu trữ trong đó không bị xóa ngay cả khi trình duyệt hoặc máy tính bị tắt/ngắt nguồn.

Session storage, ngược lại, chỉ tồn tại trong một phiên làm việc trên trình duyệt. Dữ liệu được lưu trữ trong session storage sẽ mất đi khi người dùng đóng trình duyệt. Điều này có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, như khi chúng ta không muốn lưu trữ dữ liệu cá nhân quá lâu hoặc khi muốn cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa đối với mỗi phiên làm việc trên trình duyệt.

Để quyết định xem liệu localStorage hay session storage là phương pháp lưu trữ phù hợp cho ứng dụng web của bạn, dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

1. Thời gian tồn tại của dữ liệu: Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu lâu dài và không bị xóa khi đóng trình duyệt, thì localStorage là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại để cung cấp một trải nghiệm cá nhân hóa, session storage là lựa chọn phù hợp hơn.

2. Khả năng chia sẻ dữ liệu: Dữ liệu lưu trữ trong localStorage có thể truy cập từ tất cả các tab hoặc cửa sổ trên trình duyệt, trong khi session storage chỉ có thể truy cập trong cùng một tab hoặc cửa sổ. Nếu ứng dụng của bạn cần chia sẻ dữ liệu giữa các tab hoặc cửa sổ, localStorage là phương pháp tốt hơn.

3. Dung lượng lưu trữ: Session storage thường có giới hạn về dung lượng lưu trữ hơn localStorage. Các trình duyệt thường giới hạn session storage từ 5MB đến 10MB, trong khi localStorage có thể có dung lượng lưu trữ lên tới 5MB hoặc hơn. Nếu ứng dụng của bạn cần lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, localStorage sẽ là lựa chọn tốt hơn.

4. An toàn dữ liệu: Một vấn đề quan trọng khác là an toàn dữ liệu. Cả localStorage và session storage đều lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, điều này có nghĩa là dữ liệu có thể dễ dàng bị truy cập và thay đổi bởi mã độc hoặc hacker. Vì vậy, không nên lưu trữ thông tin nhạy cảm hoặc quan trọng như mật khẩu hoặc thông tin tài khoản trong cả hai phương pháp này. Nếu bạn cần lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, hãy sử dụng các phương pháp bảo mật khác như cookies hoặc nén, mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ.

FAQs:

1. Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu trong localStorage hoặc session storage?
Để lưu trữ dữ liệu trong localStorage hoặc session storage, bạn có thể sử dụng các phương thức trong đối tượng window của trình duyệt, chẳng hạn như ‘localStorage.setItem(“key”, “value”)’ để lưu trữ dữ liệu và ‘localStorage.getItem(“key”)’ để truy xuất dữ liệu đã lưu trữ.

2. Tôi có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau trong localStorage và session storage không?
Cả localStorage và session storage chỉ có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn lưu trữ một kiểu dữ liệu khác như số nguyên, mảng hoặc đối tượng, bạn phải chuyển đổi chúng thành chuỗi trước khi lưu trữ và chuyển đổi lại khi truy xuất.

3. Dữ liệu trong localStorage và session storage có thể bị xóa không?
Dữ liệu trong localStorage sẽ tồn tại cho đến khi nó được xóa hoặc người dùng xóa lịch sử duyệt web. Còn đối với session storage, dữ liệu sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt hoặc phiên làm việc kết thúc.

4. Tôi có thể sử dụng localStorage và session storage cùng một lúc không?
Có, bạn có thể sử dụng cả localStorage và session storage cùng một lúc trong ứng dụng web của bạn. Hãy chắc chắn đặt dữ liệu vào đúng cơ chế lưu trữ phù hợp.

Tổng kết lại, localStorage và session storage đều rất hữu ích trong việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web. Tuy nhiên, bạn cần xem xét yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn để quyết định phương pháp nào là tốt nhất.

Xem thêm tại đây: kenhsangtao.vn

Sessionstorage Vs Local Storage

sessionStorage và localStorage là hai phương thức lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web, được hỗ trợ bởi HTML5. Bài viết này sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa sessionStorage và localStorage, cung cấp sự kỳ vọng về việc sử dụng chúng và làm rõ thắc mắc thường gặp về cả hai phương thức này.

sessionStorage và localStorage đều cho phép lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web để sử dụng sau này. Sự khác biệt quan trọng giữa hai phương thức này nằm ở thời gian tồn tại của dữ liệu và phạm vi truy cập.

sessionStorage lưu trữ dữ liệu chỉ trong suốt một phiên làm việc của trình duyệt. Khi phiên làm việc kết thúc, dữ liệu trong sessionStorage sẽ bị xóa đi. Điều này có nghĩa là dữ liệu trong sessionStorage chỉ tồn tại trong khi người dùng đang truy cập vào trang web. Nếu người dùng tải lại trang web hoặc đóng và mở lại trình duyệt, dữ liệu trong sessionStorage sẽ bị mất. sessionStorage rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ tạm thời dữ liệu như trạng thái đăng nhập hoặc thông tin phiên làm việc.

localStorage, ngược lại, lưu trữ dữ liệu mãi mãi trong trình duyệt. Dữ liệu trong localStorage không bị xóa khi phiên làm việc kết thúc hay khi trình duyệt được tắt đi và mở lại. Điều này cho phép dữ liệu trong localStorage tồn tại qua các phiên làm việc khác nhau và có thể được truy cập từ bất kỳ trang web nào cùng miền. localStorage thường được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng, tùy chỉnh hoặc dữ liệu quan trọng mà bạn muốn giữ nguyên trong trình duyệt.

Cả sessionStorage và localStorage đều sử dụng cùng một cú pháp để lưu trữ và truy xuất dữ liệu:

// Để lưu trữ dữ liệu
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);
localStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

// Để truy xuất dữ liệu
var value1 = sessionStorage.getItem(‘key’);
var value2 = localStorage.getItem(‘key’);

// Để xóa dữ liệu
sessionStorage.removeItem(‘key’);
localStorage.removeItem(‘key’);

Giờ ta sẽ tìm hiểu câu hỏi thường gặp về sessionStorage và localStorage:

Q: Tại sao lại sử dụng sessionStorage hoặc localStorage thay vì lưu trữ dữ liệu trên máy chủ?
A: Sử dụng sessionStorage hoặc localStorage giúp giảm tải lên máy chủ, giảm thời gian phản hồi và nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn chỉ cần gửi dữ liệu lên máy chủ khi bạn thực sự cần lưu trữ hoặc cần tiếp tục xử lý dữ liệu đó.

Q: Dữ liệu trong sessionStorage và localStorage có giới hạn không?
A: Cả sessionStorage và localStorage thường có giới hạn khoảng 5MB đối với mỗi tên miền.

Q: Dữ liệu trong sessionStorage hoặc localStorage có an toàn không?
A: Dữ liệu trong sessionStorage và localStorage đều lưu trữ trên trình duyệt không gian của người dùng, vì vậy đều có thể bị truy cập bởi mã độc, các trang web khác cùng miền hoặc bởi người dùng khi truy cập vào lịch sử duyệt của trình duyệt. Do đó, không nên lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu trong sessionStorage hoặc localStorage.

Q: sessionStorage và localStorage có khả năng tương thích ngược với các trình duyệt cũ không?
A: sessionStorage và localStorage được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt hiện đại. Tuy nhiên, các trình duyệt cũ hơn có thể không hỗ trợ hoàn toàn hoặc có hạn chế về tính năng, bạn cần kiểm tra tính khả dụng trên các trình duyệt mục tiêu của mình trước khi sử dụng.

Để kết luận, sessionStorage và localStorage cung cấp hai phương thức lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt web với các đặc điểm riêng biệt về thời gian tồn tại và phạm vi truy cập. Sử dụng đúng phương thức lưu trữ phù hợp với yêu cầu của bạn sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa tốc độ phản hồi của ứng dụng web của bạn.

Session Storage Javascript

Sử dụng Lưu trữ Phiên trong JavaScript để Lưu Trữ Dữ liệu của Bạn

Trong lập trình web, việc lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt của người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn. Và trong JavaScript, chúng ta có một công cụ mạnh mẽ cho việc này được gọi là “Lưu trữ phiên” hoặc “Session storage”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Session storage trong JavaScript để lưu trữ dữ liệu và tăng cường trải nghiệm người dùng.

1. Session storage là gì?

Session storage là một phương tiện cho phép chúng ta lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt từ một trang web và truy cập vào nó từ các trang web khác trong cùng một phiên làm việc. Nó cung cấp một cơ chế lưu trữ dữ liệu trên máy khách (client), xóa dữ liệu này khi phiên làm việc của người dùng kết thúc.

2. Sử dụng Session storage

Để sử dụng Session storage, chúng ta có thể sử dụng đối tượng “sessionStorage” trong JavaScript. Ví dụ dưới đây cho thấy cách lưu một số dữ liệu vào Session storage:

“`javascript
// Lưu trữ dữ liệu
sessionStorage.setItem(‘key’, ‘value’);

// Truy cập dữ liệu
sessionStorage.getItem(‘key’); // Trả về ‘value’

// Xóa dữ liệu
sessionStorage.removeItem(‘key’);
“`

Ta cũng có thể xóa tất cả dữ liệu được lưu trong Session storage bằng cách sử dụng phương thức “clear”:

“`javascript
sessionStorage.clear();
“`

Session storage chỉ lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại và không lưu trữ dữ liệu qua các phiên làm việc khác nhau. Nó cũng chỉ hoạt động trong cùng trang web hoặc các trang chủ khác trong cùng một tab trình duyệt. Khi người dùng đóng tab hoặc trình duyệt, dữ liệu trong Session storage sẽ bị xóa.

3. Sự khác biệt giữa Session storage và Local storage

Session storage và Local storage là hai công cụ lưu trữ dữ liệu phía máy khách phổ biến trong JavaScript. Tuy nhiên, có một số sự khác biệt quan trọng giữa chúng.

– Session storage lưu trữ dữ liệu trong phiên làm việc hiện tại của trình duyệt, trong khi Local storage lưu trữ dữ liệu theo vĩnh viễn.
– Dữ liệu trong Session storage sẽ bị xóa khi phiên làm việc của người dùng kết thúc hoặc trình duyệt đóng, trong khi dữ liệu trong Local storage sẽ không bị xóa mà chỉ bị xóa bởi mã JS hoặc người dùng.
– Session storage chỉ hoạt động trong cùng trang web hoặc các trang chủ khác trong cùng một tab trình duyệt, trong khi Local storage hoạt động trên mọi trang web và tab.

4. Những trường hợp sử dụng Session storage

Session storage có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong phát triển web. Dưới đây là một số trường hợp mà nó có thể hữu ích:

– Lưu trữ dữ liệu tạm thời như thông tin người dùng đã đăng nhập, trạng thái giỏ hàng hoặc lịch sử duyệt.
– Chia sẻ dữ liệu giữa các trang web trong cùng một phiên làm việc. Ví dụ, bạn có thể lưu trữ thông tin người dùng đã đăng ký trên trang A và truy cập nó trên trang B.
– Lưu trữ các cài đặt tạm thời như ngôn ngữ, kích cỡ chữ, chủ đề mà người dùng đã chọn.

Các câu hỏi thường gặp:

Q: Dữ liệu được lưu trữ trong Session storage có thể thoát ra khỏi trình duyệt và truy cập từ bên ngoài?
A: Không, dữ liệu lưu trữ trong Session storage chỉ được truy cập bởi JavaScript trên cùng một trang web hoặc các trang web khác trong cùng một tab trình duyệt.

Q: Session storage hoạt động trên các trình duyệt khác nhau không?
A: Có, Session storage được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt hiện đại bao gồm Chrome, Firefox, Safari và Edge.

Q: Session storage có hạn chế dung lượng không?
A: Có, Session storage có giới hạn dung lượng lưu trữ, nhưng dung lượng này khá lớn và được xác định bởi trình duyệt.

Q: Tôi có thể xóa dữ liệu trong Session storage bằng tay không?
A: Có, bạn có thể sử dụng phương thức “clear” hoặc “removeItem” để xóa dữ liệu trong Session storage.

Trên đây là những điều cơ bản về cách sử dụng Session storage trong JavaScript để lưu trữ dữ liệu. Bằng cách sử dụng công cụ mạnh mẽ này, chúng ta có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và tạo ra các ứng dụng web tốt hơn.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề session storage local storage

Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]
Local Storage & Session Storage [ with Code Examples ]

Link bài viết: session storage local storage.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này session storage local storage.

Xem thêm: https://kenhsangtao.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *